Politica de confidențialitate

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM ȘI DE CE LE COLECTĂM

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de e-mail; datele pe care ni le furnizați în calitate de parteneri contractuali sau pe care ni le furnizați completând formularele de pe site-urile noastre web sau contactându-ne prin telefon, e-mail sau în orice alt mod atunci când ne comunicați documentele dumneavoastră sau când ne semnalați o problemă cu produsele noastre sau cu site-urile noastre web; date speciale: codul numeric personal, numărul de serie și numărul de identitate atunci când suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și / sau dacă v-ați dat consimțământul explicit separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date personale sensibile) prin interacțiunea dvs. cu site-urile noastre web sau prin contactarea noastră prin telefon, e-mail sau în orice alt mod, la discreția noastră exclusivă, și nu la cererea noastră, vom șterge aceste date cu caracter personal din sistemele noastre, cu excepția cazului în care considerăm că prelucrarea este necesară pentru un scop legitim al abonamentului. De fiecare dată când vizitați site-urile noastre web, colectăm în mod automat următoarele date tehnice, cum ar fi adresa IP (Internet Protocol) utilizată pentru a vă conecta computerul la internet, informațiile dvs. de conectare.

NATURA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Putem prelucra datele dvs. personale dacă: Este necesar pentru a executa un contract cu dvs. în scopul furnizării de servicii, livrării de bunuri și efectuării de plăți în baza contractelor, putem prelucra datele dvs. personale, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare și codul de identificare fiscală, pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care sunteți parte, pe obligațiile legale care ne sunt impuse și pe interesul nostru legitim. Trebuie să respectăm o obligație legală (adică să respectăm legile aplicabile, codurile de conduită sau ghidurile sau aplicarea legii și cooperarea cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a se limita la, autoritățile fiscale și judiciare). Este necesar pentru interesele noastre legitime (sau ale unei terțe părți) și pentru interesele dvs. ( prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv a fraudei și a spălării banilor sau a finanțării terorismului, precum și analiza și gestionarea riscurilor comerciale pentru asigurarea securității IT și a rețelelor) Inclusiv, dar fără a se limita la, pregătirea și revizuirea documentelor, pregătirea documentației necesare pentru încheierea unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protecția sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale; cooperarea cu autoritățile publice; solicitarea de feedback și efectuarea de analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să putem dezvolta și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Prelucrăm informațiile dvs. personale din diverse motive tehnice, cum ar fi: pentru a îmbunătăți site-urile noastre web, inclusiv funcționalitatea acestora; pentru a administra site-urile noastre web sau ale unor terți, dacă avem această obligație contractuală; pentru operațiuni interne, pentru a menține site-urile/produsele noastre web în siguranță. Nu vom partaja datele dvs. personale cu terți în scopuri de marketing fără consimțământul dvs. explicit în acest sens. În legătură cu utilizarea de către dvs. a aplicațiilor mobile create pe baza comenzilor primite, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dvs. personale, cum ar fi:
 • date de identificare, date de contact, informații despre cardul de debit sau de credit și date privind locația geografică, numărul de înregistrare atunci când:
 • vă înregistrați pentru a utiliza aplicațiile mobile (inclusiv teste gratuite) și ne furnizați informații despre dvs;
 • completați informații personale în aplicațiile noastre;
 • interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, fax, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în aplicațiile mobile;
 • ne acordați acces la datele dvs. pentru desfășurarea relațiilor contractuale
Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract interesele noastre legitime în verificarea datelor contului de utilizator pentru serviciile furnizate pe teritoriul în care aveți reședința obișnuită și pentru detectarea și prevenirea fraudei; o obligație legală care ne-a fost impusă; Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că sunteți responsabil pentru confidențialitatea și corectitudinea informațiilor furnizate.

DATELE CU CARACTER PERSONAL COMUNICATE ALTOR PĂRȚI TERȚE

În cadrul companiei, doar un număr limitat de angajați au acces la datele dumneavoastră personale, în funcție de necesitățile de cunoaștere. Angajații au datoria de a păstra confidențialitatea cu privire la datele personale. În acest sens, au fost luate măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal. Împărtășim aceste date cu terțe părți, inclusiv cu partenerii noștri, de exemplu, pentru:
 • alte părți contractante și băncile acestora în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • furnizori de servicii operaționale, cum ar fi servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, procesare, formare, depozitare, arhivare, servicii de investigație pentru asistența clienților;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, o achiziție, o datorie sau o vânzare de bunuri);
 • consilieri profesioniști, cum ar fi auditori sau avocați, consilieri juridici;
 • autorități de reglementare, organisme profesionale și/sau autorități publice pentru a respecta reglementările aplicabile.
Nu vom transfera date cu caracter personal în afara Uniunii Europene decât dacă este strict necesar pentru executarea contractului și numai în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, aplicând măsurile de protecție corespunzătoare și notificându-vă, dacă este cazul.

DREPTURI CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
 • dreptul de acces, și anume dreptul de a obține confirmarea din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și de a avea acces la acestea, precum și de a furniza informații cu privire la modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat, ceea ce înseamnă dreptul de a șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,
 • dreptul de a restricționa prelucrarea, care se aplică în cazul în care (i) contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru a găsi, exercita sau apăra un drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru o perioadă de timp atât de lungă încât se stabilește dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a vă prelucra datele, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul la portabilitate, ceea ce înseamnă dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile de față, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, lizibil, precum și dreptul de a trimite aceste date către un alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în același mod, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege. Cu excepția dreptului de a depune o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise: prin poștă, la adresa din Bacău, Bd Unirii 30, etaj 4, 600192, România sau prin e-mail, la adresa gdpr@issco.ro.
Nu prelucrăm automat datele dumneavoastră cu caracter personal!

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

Perioada de păstrare Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada necesară pentru a respecta obligațiile legale specifice industriei noastre sau condițiile de prescripție aplicabile (5 ani de la data încetării relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, cele specifice domeniului financiar-contabil).

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem sau le controlăm prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul, colectarea, utilizarea, dezvăluirea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizată, precum și alte riscuri similare Părțile vor lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și pentru a preveni orice distrugere, pierdere, modificare, dezvăluire, achiziție sau acces neautorizat sau ilegal la datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată, părțile se notifică reciproc imediat cu privire la un astfel de incident și cooperează pentru a lua orice măsură considerată necesară pentru a atenua orice pierdere sau prejudiciu cauzat de un astfel de acces neautorizat.

COMENTARII

Atunci când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul agentului de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spam-ului. Un șir anonimizat creat din adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului mysmart.app pentru a vedea dacă îl folosiți. Politica de confidențialitate a serviciului mysmart.app este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., imaginea dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.

Media

Dacă încărcați imagini pe site-ul web, ar trebui să evitați să încărcați imagini cu date de localizare încorporate (EXIF GPS) incluse. Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage orice date de localizare din imaginile de pe site.

Cookies

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui dumneavoastră, a adresei de e-mail și a site-ului web. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel încât să nu fie nevoie să vă completați din nou datele atunci când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an. Dacă vizitați pagina noastră de conectare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dvs. acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat atunci când închideți browserul. Când vă conectați, vom seta, de asemenea, mai multe module cookie pentru a salva informațiile de conectare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare durează două zile, iar cookie-urile privind opțiunile de ecran durează un an. Dacă selectați “Ține-mă minte”, autentificarea dvs. va persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați din contul dumneavoastră, cookie-urile de conectare vor fi eliminate. Dacă editați sau publicați un articol, în browserul dvs. va fi salvat un cookie suplimentar. Acest modul cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postului articolului pe care tocmai l-ați editat. Acesta expiră după 1 zi.

CONȚINUT ÎNCORPORAT DE PE ALTE SITE-URI WEB

Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web. Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot utiliza cookie-uri, pot încorpora urmărire suplimentară de la terți și pot monitoriza interacțiunea dvs. cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele acestuia sunt păstrate pe termen nelimitat. Acest lucru se întâmplă pentru ca noi să putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare, în loc să le reținem într-o coadă de moderare. Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web (dacă există), stocăm, de asemenea, informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, modifica sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția faptului că nu își pot schimba numele de utilizator). Administratorii site-ului web pot, de asemenea, să vadă și să modifice aceste informații.

CE DREPTURI AVEȚI ASUPRA DATELOR DVS.

Dacă aveți un cont pe acest site sau dacă ați lăsat comentarii, puteți solicita să primiți un fișier exportat al datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. De asemenea, puteți solicita să ștergem orice date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Acest lucru nu include datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

UNDE TRIMITEM DATELE DVS.

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate prin intermediul unui serviciu automat de detectare a spam-ului.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.